“เพาะเห็ด” ทางเลือกพารวย!!!

 

เห็ด
                                     เห็ด

ปัจจุบันมีอาชีพเกษตรกรรมกำลังได้รับความนิยมเพราะความต้องการด้านอาหารของประชากรเพิ่มขึ้น ทั้งพื้นที่ในการทำการเกษตรลดลง ผลิตผลการเกษตรจึงมีราคาค่อนข้างดีขึ้น แต่การเลือกเพาะปลูกพืชเพื่อเชิงพาณิชย์นั้น ผู้ปลูกต้องศึกษารายละเอียดของพืชนั้นๆวิเคราะห์ด้านทุน และด้านตลาดก่อนที่จะลงมือปลูก หากนึกถึงพืชที่มีต้นทุนไม่สูงมานัก และมีสิทธิ์จะนำพาความร่ำรวยมาสู่คุณได้ ก็ต้องเป็นอาชีพ”เพาะเห็ด” เพราะเห็ดไม่ต้องอาศัยน้ำมากนักในการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง และเห็ดยังสามารถปลูกได้แทบทุกที่ที่มีการปิดกั้นให้มิดชิดเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว วงจรชีวิตของเห็ดทุกชนิดนั้นมีลักษณะที่คล้างคลึงกันโดยเริ่ม จากสปอร์ สร้างตัวเป็นกลุ่มรา แล้วโตต่อไปเป็นกลุ่มก้อนของดอกเห็ด เมื่อเห็ดเจริญเติบโตแล้วก็จะสร้างสปอร์ ซึ่งจะปลิวและงอกใหม่เป็นใยราหมุนเวียนเช่นนี้ตลอดไป เห็ด คือราชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มาก มีประโยชน์ทั้งเป็นยา เป็นอาหาร อีกทั้งช่วยทำให้ระบบนิเวศเกิดความสมบูรณ์

บนโลกเราก็มีเห็ดมากกว่า 30,000 ชนิดแต่ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้นั้น มีมากกว่า 1,000 ชนิด นอกจากจะนำเห็ดมาปรุงอาหารให้อร่อยแล้ว เห็ดทั้งหลายก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของการบำรุงสุขภาพ เพราะเห็ดบางชนิดเป็นยารักษาโรค และสามารถนำไปสกัดเป็นยาบำรุงต่างๆ ได้อีกมากมาย เห็ดจึงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่น่าปลูกในเชิงพานิชย์เพราะปัจจุบันฟาร์มเพาะเห็ดในประเทศไทยนั้นมีน้อย เท่าที่มีก็เป็นขนาดเล็ก นอกจากนี้การเพาะเห็ดก็แสนจะง่าย ไม่ต้องลงทุนมาก มีแค่ความตั้งใจ ความพยายาม ความมานะอดทนในการดูแลก็สามารถประสบความสำเร็จและมีรายได้สูงตามไปด้วยได้ คนไทยชอบรับประทานเห็ด ซึ่งมีหลายชนิดทั้งจากฟาร์มเพาะเห็ด และเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เห็ดหูหนู  เห็ดโคน เห็ดหลินเจือ เห็ดหัวลิง เห็ดฟาง  เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเข็มทอง เห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นต้น

เห็ดฟาง
                                เห็ดฟาง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด

เห็ดเป็นราชนิดหนึ่งที่ไม่ได้จัดว่าเป็นพืชหรือสัตว์ไม่มีคลอโรฟิลล์ เห็ดจึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้และไม่ต้องใช้แสงแดดในการเจริญเติบโต ในปัจจุบันพบว่าในหลายประเทศหันมาสนใจและวิจัยทดลองปรับปรุงพันธ์เห็ดต่างๆ ให้มีจำนวนมากขึ้นและมีการพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ให้ปลูกง่ายและมีผลผลิตที่มากขึ้นอีกด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เหมาะสมกับการปลูกเห็ดเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอย่างอื่นและสามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการปลูกเห็ดได้เป็นอย่างดี นอกจากอุปกรณ์แล้ว สภาพภูมิอากาศก็ยังเหมาะสมที่ทำให้พืชเชื้อราอย่างเห็ด สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนชื้นอีกด้วย

ในประเทศไทยมีโรงเรือนเพาะเห็ดที่เป็นรายใหญ่และสำคัญอยู่ที่จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเห็ดที่มีการปลูกมากที่สุดคือเห็ดฟาง มีการปลูกทั่วไปโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ที่มีการทำนา และมีฟางเหลือภายหลังการเก็บเกี่ยว ชาวบ้านก็จะนำฟางเหล่านั้นมาเพาะหัวเชื้อเห็ดช่วงที่ผลผลิตของเห็ดเข้ามาสู่ตลาดมากที่สุดคือเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูร้อน ส่วนในเดือนที่ผลผลิตออกมาน้อยคือปลายเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนมีนาคม เพราะอยู่ในช่วงฤดูหนาวและในช่วงที่เห็ดออกมาสู่ตลาดน้อย เห็ดก็จะมีราคาค่อนข้างสูง สรุปแล้วอาชีพการปลูกเห็ดนั้นนอกจากจะต้องอาศัยความขยัน อดทนแล้ว ยังต้องใช้ประสบการณ์   อีกด้วย อย่าเพิ่งคิดว่าอาชีพการเพาะเห็ดนั้นเป็นอาชีพที่ง่ายและมีรายได้ดีอย่างเดียว แต่เราต้องคิดในแง่ของความยากลำบากด้วยว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญอีกเช่น ผู้ปลูกต้องมีความเอาใจใส่ และหมั่นดูแล อีกประการสำคัญต้องรู้จักการรักษาความสะอาด เพราะเห็ดคือเชื้อราชนิดหนึ่ง ถ้าปล่อยให้สกปรกและมีเชื้อราตัวอื่นมาแทรก เห็ดก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี

 

อุปกรณ์สำคัญในการเพาะเห็ด

ก่อนที่เราจะสร้างความร่ำรวยให้บังเกิดขึ้นได้ เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการศึกษาวิธีการ และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจะเริ่มต้นปลูกเห็ดกัน สำหรับอุปกรณ์ในการเพาะปลูกเห็ดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับการปลูก และไม่มีความซับซ้อนใดๆ

อุปกรณ์เพาะเห็ด
                           อุปกรณ์เพาะเห็ด

โรงเรือนที่ใช้เพาะเห็ด อาจจะเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ที่สามารถใส่ถุงเพาะเชื้อเห็ดได้เป็นหมื่นถุง หรือแม้แต่โอ่งน้ำที่มีฝาปิดมิดชิด สามารถใส่ถุงเพาะเชื้อประมาณไม่เกิน 50 ถุง ก็สุดแล้วแต่กำลังการลงทุนของผู้ประกอบการ

สแลนสีดำ เอาไว้คลุมโรงเรือนจะได้เป็นการอำพรางแสงสว่างไม่ให้เห็ดโดนแสงสว่าง

ขี้เลื่อย ใช้สำหรับเพาะเชื้อเห็ด

รำอ่อน ใช้สำหรับเพาะเชื้อเห็ด

ถุง ใช้สำหรับเพาะเชื้อเห็ด ขนาดถุงขึ้นอยู่กับปริมาณเพาะเชื้อเห็ด

ดีเกลือ,น้ำสะอาด,ยิปซัม,ปูนขาว,กระดาษเหลือใช้,น้ำตาลหรือกากน้ำตาล,สำลี,ยางรัดถุง,ถังนึ่งเชื้อเห็ด,

เศษฟาง หญ้าแห้ง หรือข้าวโพดแห้งก็สามารถใช้ในการทำหัวเชื้อได้

กระบะไม้ สำหรับหมักวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่จะบรรจุถุงเชื้อ

คอขวดพลาสติก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณไม่เกิน 2 นิ้ว

-เชื้อเห็ดชนิดต่างๆ ตามที่ต้องการ

-อาหารเสริม ที่จะช่วยเลี้ยงให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดี

-ไม้แบบสำหรับใช้อัดก้อนเชื้อเห็ด หรือสำหรับผู้ที่มีทุนสูงก็ใช้เครื่องอัดหัวเชื้อ

-บัวรดน้ำ หรือสายยางใช้สำหรับรดน้ำถุงเพาะเชื้อ

-เทอร์โมมิเตอร์ ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของโรงเรือน หรือสถานที่ ที่เราใช้ปลูกเห็ด

-ถ้าใช้โรงเรือนก็จำเป็นต้องมีพัดลมดูดหรือเป่าระบายอากาศ

-เครื่องพ่นฝอย สำหรับให้น้ำเห็ดในโรงเรือน ถ้าเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ให้ใช้ระบบน้ำแบบนี้ เพราะนอกจากเป็นการประหยัดกำลังคนแล้วยังเป็นการให้น้ำอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

-หลอดไฟ เห็ดบางชนิดก็ชอบให้มีแสงสว่างบ้าง

-เครื่องวัดความชื้นในโรงเรือน

-ตะกร้าเก็บเห็ด

หมายเหตุ : ในปัจจุบันไม่ต้องทำหัวเชื้อเองเพราะมีหลายหน่วยงานที่ทำถุงเชื้อเห็ดขายและมีราคาพอๆ กับทำเอง จึงทำให้หลายๆโรงเรือนนั้นไม่ทำหัวเชื้อด้วยตัวเองแล้ว

ติดตามเรื่องราวอื่นๆได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *